Informacja o wynikach postępowań

efs         W związku z realizacją Projektu p.n.„Postaw na rozwój – program specjalistycznych kursów zawodowych i językowych,” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. - -Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych poniżej publikujemy informacje o wyborze Wykonawców usług wybranych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności:  
  1. Szkolenie z prawa jazdy kat. C i KWP  informacja o wyniku z dnia 17.10.2016 r.
  2. Usługa cateringu informacja o wyniku z dnia 18.10.2016 r.
  3. Szkolenie wózek widłowy informacja o wyniku z dnia  19.10.2016 r.
  4. Szkolenie językowe informacja o wyniku  z dnia 20.10.2016 r.

Comments are closed.

Scroll to Top