PPHU WING z siedzibą w Tychach, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy następujących usługi cateringowej na czas trwania szkoleń w postaci:
  1. poczęstunku podczas przerwy kawowej
  2. wyżywienia podczas przerwy obiadowej
KOD CPV ZAMÓWIENIA:  55.32.00.00-9 Usługi podawania posiłków 55.52.12.00-0 Usługi dowożenia posiłków   Szczegóły zamówienia: KLIKNIJ TUTAJ

Comments are closed.

Scroll to Top