Rezerwacja sali

Wybierz salę z poniższego rzutu, aby dokonać jej rezerwacji.

Rezerwacja zostaje dokonana dopiero po jej zatwierdzeniu przez naszego pracownika.

UWAGA! Sale 4, 5 oraz 6 wynajęte na stałe. Zapraszamy do sal 1-3.

Rzut budynku